Ουροδυναμικός Έλεγχος

Κλείστε ραντεβού

Ο ρόλος του κατώτερου ουροποιητικού

          Η ουροδόχος κύστη έχει ως λειτουργική αποστολή την αποθήκευση των ούρων που παράγονται από τους νεφρούς και κατέρχονται διαμέσου των ουρητήρων σ’ αυτή, καθώς και την αποβολή τους μέσω της ουρήθρας στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται κάτω από τον έλεγχο του νευρικού συστήματος.

     Η κύστη φυσιολογικά μπορεί να αποθηκεύει τα ούρα με χαμηλή πίεση γιατί το τοίχωμά της είναι ελαστικό (Φάση πλήρωσης). Η κένωση της κύστης (Φάση ούρησης) είναι βουλητική και πρέπει αφενός να συσπαστεί το τοίχωμά της και αφετέρου να χαλαρώσει ο σφιγκτήρας μυς και η ουρήθρα για να γίνει απρόσκοπτα η αποβολή των ούρων. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού με σοβαρές συνέπειες για τους νεφρούς αλλά και για την ποιότητα ζωής.

r

Σκοπός των ουροδυναμικών εξετάσεων είναι η μελέτη και καταγραφή των διαταραχών της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας σε ασθενείς με συμπτωματολογία από το κατώτερο ουροποιητικό. Προηγείται πάντα η λήψη του ιστορικού, η αντικειμενική εξέταση και οι παρακλινικές εξετάσεις, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα από τον θεράποντα ιατρό.     

Η βελτίωση του εξοπλισμού παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμών με μέγιστη ακρίβεια και λεπτομερέστατη καταγραφή της λειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού.

Ενδείξεις 

Ουροδυναμικού Ελέγχου

N

Αποφρακτικά συμπτώματα σε άνδρες κάτω των 50 ετών

N

Ενούρηση

N

Επιτακτική ούρηση

N

Ακράτεια ούρων από προσπάθεια

N

Επιτακτικού τύπου ή μεικτού τύπου ακράτεια

N

Διαταραχές ούρησης σε νευρολογικά νοσήματα ή μετά απο τραυματικές κακώσεις

N

Ακράτεια ή δυσουρία μετά από προστατεκτομή

N

Επίσχεση ούρων σε γυναίκες

N

Διαταραχές ούρησης μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην ελάσσονα πύελο ή σε ειδικά νοσήματα (Σακχαρώδης διαβήτης, Ν. Parkinson, βαριά αναιμία)

Ασθενείς με διαταραχές της ούρησης

χωρίς να υπάρχει σαφές οργανικό αίτιο

είναι υποψήφιοι για ουροδυναμικό έλεγχο.

Με την απλή oυρορομετρία μπορεί να γίνει μια πρώτη

αδρή εκτίμηση ασθενών που αναφέρουν

κάποια διαταραχή της ούρησης.

Ουροδυναμικές εξετάσεις

Ουροροομετρια

Καταγράφει την ροή των ούρων δηλαδή τον όγκο των αποβαλλόμενων ούρων στη μονάδα του χρόνου (ml/sec). Η καμπύλη ούρησης αξιολογείται από τον γιατρό και δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ούρηση.

ΚυστεομανομετρΙα πληρωσεως

Μετράει και καταγράφει τη σχέση της ενδοκυστικής πίεσης σε σχέση με τον όγκο πλήρωσης της κύστης κατά τη διάρκεια τεχνητής πλήρωσης αυτής.

ΚυστεομανομετρΙα κατΑ την οΥρηση

Η αλλιώς μελέτη πίεσης-ροής χρησιμοποιείται για την διάγνωση και αξιολόγηση υποκυστικού κωλύματος, καθώς επίσης για την καταγραφή της λειτουργίας του εξωστήρα μυ της κύστης και των πιέσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ούρησης.

ΝευροφυσιολογικΗ μελΕτη

α) Ηλεκτρομυογραφία: Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυών του πυελικού εδάφους στις φάσεις πλήρωσης και κένωσης. Σημαντική είναι η συμβολή της εξέτασης στην αποκάλυψη δυσλειτουργικής ούρησης.

β) Προκλητά δυναμικά: κυρίως προκλητά ιερά αντανακλαστικά για την αποκάλυψη νευρικής βλάβης.

ΠροφιλομετρΙα

Αφορά την μελέτη των ουρηθρικών πιέσεων και αξιολογεί την κατάσταση των σφιγκτηριακών δομών.

Video-ΟυροδυναμικΗ

Συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση των διαταραχών της λειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού. Διερευνά τη λειτουργία του αυχένα της κύστης και της ουρήθρας. Απαιτεί ακτινολογικό εξοπλισμό.

Διεύθυνση

  • Ιατρείο Ευόσμου: Αντ. Τρίτση 102,  56224, Θεσσαλονίκη
  • Ιατρείο Νεάπολης: Λαγκαδά 120, 54630, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

+ 30 2310 772 078

+30 2310 551 552

Email

ivasilak@otenet.gr