Ο ανυπόφορος και οξύς πόνος στους όρχεις, η διόγκωση και η ερυθρότητα του οσχέου, η τάση για ναυτία ή έμετο χρήζει άμεσης εκτίμησης από ειδικό. Ο όρχις από κατασκευής του “κρέμεται” από ένα κορδόνι, τον σπερματικό τόνο. Μέσα του περνούν τα αγγεία οι φλέβες, τα νεύρα και τα λεμφαγγεία του όρχεως. Όταν ο σπερματικός τόνος περιστραφεί έχει σαν συνέπεια τη διακοπή της αιμάτωσης του όρχι,τη νέκρωση και την ατροφία του, αν δεν αντιμετωπιστεί εντός 6 ωρών.


Προσοχή: αν ο πόνος αρχίζει να υποχωρεί ύστερα από κάποιες ώρες, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, δηλώνει πιθανή νέκρωση του όρχι, κατάσταση μη αναστρέψιμη.


Τι μπορεί να προκαλέσει τη συστροφή; 
Η κρυψορχία, η κατάσταση δηλαδή κατά την οποία δεν κατεβαίνουν κανονικά οι όρχεις στο όσχεο, ο τραυματισμός στη βουβωνική χώρα, καθώς και η έντονη σωματική δραστηριότητα είναι επίσης πιθανές αιτίες για τη συστροφή όρχεως. Η συστροφή συμβαίνει συχνότερα σε βρέφη και εφήβους.