Το PSA είναι συντόμευση των αρχικών λέξεων: Prostate Specific Antigen που σημαίνει προστατικό αντιγόνο. Είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται από τον προστάτη. Σκοπός της είναι να ρευστοποιήσει το σπέρμα και να βοηθήσει τα σπερματοζωάρια να κινηθούν γρήγορα προς το ωάριο. Η πρωτεΐνη αυτή δε μένει μόνο στον προστάτη, αλλά διαφεύγει στο αίμα και μπορεί να ανιχνευθεί με μια απλή αιματολογική εξέταση. 


Μια αυξημένη τιμή του PSA δε σημαίνει πάντα ότι υπάρχει καρκίνος του προστάτη.